Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XIII nr. 29

34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VERHOEVEN

Voorgesteld 27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert om de haven van Rotterdam, Schiphol, de datahub Amsterdam en Brainport Eindhoven niet los van elkaar te beschouwen;

overwegende dat Brainport Eindhoven een belangrijke economische groeimotor is voor Nederland;

overwegende dat het kabinet nog niet voornemens is om Brainport Eindhoven de status van mainport toe te kennen;

verzoekt de regering, Brainport Eindhoven te erkennen als mainport van Nederland en dit samen met de regio uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Verhoeven