Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XIII nr. 117

34 550 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Nr. 117 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS

Ontvangen 5 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor 5 miljoen euro voor een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de recente motie Bruins (34 550 XIII, nr. 44) heeft de Kamer zich uitgesproken voor de oormerking van 5 miljoen euro voor deze subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw. Het is belangrijk dat de internationaal concurrerende en zeer innovatieve Nederlandse scheepsbouwsector deze regeling kan benutten om ontwikkelingsrisico’s bij duurzaamheidsinnovaties te ondervangen. De SDS zal bijdragen aan duurzamere producten, energiebesparing en minder CO2-uitstoot. Bovendien zorgt de regeling voor een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland achterstand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft.

De huidige Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) is niet geschikt om te kunnen functioneren in de scheepsbouwsector, omdat de innovatieve pilots in deze sector ook direct het commerciële eindproduct zijn. De DEI kent bovendien een eigen tijdschema, dat niet af te stemmen is op het orderproces in de scheepsbouw waar innovaties plaatsvinden. Daarnaast is de DEI in essentie een tenderregeling, waarbij vooraf geen zekerheid te krijgen is over de inzetbaarheid van de middelen. Op basis van deze aspecten heeft Duitsland voor een afzonderlijke scheepsbouwregeling gekozen. Europese regelgeving biedt ruimte voor de SDS, binnen het RDI framework en General Block Exemption Regulation (GBER).

Dekking wordt gevonden binnen de niet-juridisch verplichte middelen binnen de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI).

Bruins