Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 33

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er per 2024 een wettelijk verbod is op het hebben van asbestdaken;

overwegende dat hiervoor de sanering versneld moet worden;

verzoekt de regering, een plan van aanpak om asbest te saneren te ontwikkelen dat leidt tot een substantiële vermindering van de kosten en een betere afweging van de daadwerkelijke veiligheidsrisico's die gepaard gaan met asbest en het saneren daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra