Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 31

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op mondiaal niveau afspraken zijn gemaakt om de CO2-uitstoot door de luchtvaart terug te dringen;

van mening dat het uniek is dat op deze schaal afspraken zijn gemaakt in een dergelijke concurrerende sector;

overwegende dat Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder onze eigen KLM, moeten opereren in een speelveld dat niet altijd gelijk is;

verzoekt de regering, te voorkomen dat Europese luchtvaartmaatschappijen op achterstand worden gezet door, boven op de mondiale afspraken, op Europees niveau uitstoot apart te beprijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra