Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XII nr. 30

34 550 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 3 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een enorme opgave ligt in de verduurzaming van de bebouwde omgeving;

verzoekt de regering, woningcorporaties te stimuleren om hun woningvoorraad te verduurzamen door belemmeringen voor energieprestatievergoedingen en labelstappen weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra