Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-X nr. 27

34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Nr. 27 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN NIJBOER

Ontvangen 16 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10 Centraal apparaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement maakt een bedrag van structureel € 8 miljoen vrij voor het opvangen van het AOW-gat bij Defensie.

De dekking hiervoor wordt gevonden in de langjarige onderuitputting van VWS subsidies. Zie het daartoe ingediende amendement bij de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstukken II, 2016/17, 34 550 XVI).

Harbers Nijboer