Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-X nr. 25

34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2016

Tijdens het wetgevingsoverleg Personeel van 9 november jl. heeft uw Kamer mij gevraagd om de brief van de Paritaire Commissie met het advies om het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties uit te breiden en het advies om het gebruik van CARC op de POMS-locaties te onderzoeken. Hierbij bied ik u deze brief van de Paritaire Commissie aan1. Inmiddels heb ik de voorzitter van de Paritaire Commissie laten weten deze adviezen over te nemen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl