Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-X nr. 20

34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2016

De vaste commissie voor Defensie heeft mij verzocht om toezending van stukken van de paritaire commissie chroom-6. Op 27 oktober jl. heb ik van de paritaire commissie het advies ontvangen om het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties uit te breiden. Ook adviseert de commissie het gebruik van CARC op de POMS-locaties te onderzoeken. De brief van de paritaire commissie telt 41 pagina’s en wordt thans bestudeerd. Ik zal uw Kamer hierover via de eerstvolgende stand van zakenbrief chroom in januari 2017 informeren. Wel kan ik u alvast melden dat uitbreiding van het onderzoek een logische stap is. Een uitbreiding van het onderzoek past bij de huidige structuur van de werkpakketten en zal niet leiden tot een vertraging van het lopende onderzoek.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert