Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 55

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 55 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN NIJBOER

Ontvangen 16 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 14 Cultuur van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 25.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement maakt een bedrag van € 25 miljoen vrij voor het aanhouden van het wetsvoorstel dat de afschaffing van de monumentenaftrek regelt.

De dekking hiervoor wordt gevonden in de langjarige onderuitputting van VWS subsidies. Zie het daartoe ingediende amendement bij de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstukken II, 2016/17, 34 550 XVI).

Harbers Nijboer