34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel Pabo-afgestudeerden niet instromen in het basisonderwijs en dat een grote groep snel weer het basisonderwijs verlaat, wat mede bijdraagt aan het (aankomend) lerarentekort;

constaterende dat er een groot verschil is tussen de beloning en carrièremogelijkheden in het VO en PO;

van mening docenten in het basisonderwijs even waardevol zijn als docenten in het voortgezet onderwijs;

verzoekt de regering met nadere beleidsvoorstellen te komen, gericht op betere beloning en carrièremogelijkheden in het primair onderwijs, waarbij de ongelijkheid met het voortgezet onderwijs stapsgewijs wordt opgeheven.

verzoekt de regering de Kamer hier voor medio februari over te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven