34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 39

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de resultaten van de centrale eindtoets (en alternatieve eindtoetsen) voor het basisonderwijs gebruikt worden als middel om de kwaliteit van basisscholen vast te stellen, terwijl het leerlingengewicht gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders de enige werkelijke correctie is op de uitslag;

overwegende dat de eindtoets een beperkt beeld van de mogelijkheden van een leerling geeft en niet bedoeld en ontwikkeld is om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen;

overwegende dat het leerlingengewichtensysteem zijn waarde verloren heeft en feitelijk onbetrouwbaar is als correctiemiddel;

overwegende dat scholen voor primair onderwijs door het gebruik van dit systeem soms onterecht de kwalificatie «zwak» van de inspectie ontvangen;

overwegende dat de uitzondering dat kinderen met een IQ lager dan 80 niet meetellen met de toets, geen recht doet aan de inzet van scholen om passend onderwijs te realiseren voor een grote groep leerlingen;

verzoekt de regering een helder en eenduidig systeem voor de beoordeling van basisscholen te ontwikkelen dat recht doet aan de leerling, het passend onderwijs en de inzet van basisscholen, zodat de beoordeling van de kwaliteit van basisscholen op basis van de gemiddelde resultaten van de centrale eindtoets (en alternatieve eindtoetsen) geschrapt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Rog

Bisschop

Naar boven