Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 124

34 550-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 124 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering 10 miljoen euro reserveert voor promotieonderzoek binnen bedrijven (industrial doctorates);

overwegende dat door de industrial doctorates de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek verder onder druk komt te staan;

van mening dat gevolg moet worden gegeven aan de brede roep om meer investeringen in fundamenteel onderzoek;

verzoekt de regering, het publieke deel van de investeringen voor industrial doctorates aan te wenden voor onafhankelijk onderzoek middels de eerste geldstroom;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk