Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 123

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 123 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bepaalde studenten verplicht worden om voorafgaand aan een wo-master een schakeltraject te volgen;

constaterende dat wanneer een schakelstudent niet wordt ingeschreven als reguliere student maar als contractstudent, deze student geen recht heeft op studiefinanciering;

constaterende dat aparte schakelprogramma's niet worden aangemerkt als voltijd bachelor- of masteropleidingen, terwijl uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de schakeltrajecten 60 EC in één studiejaar of 30 EC in een half studiejaar omvat;

overwegende dat deze regeling studenten belemmert om door te stromen binnen het hoger onderwijs;

verzoekt de regering, alle studenten die willen doorstromen binnen het hoger onderwijs en een voltijd schakeltraject dienen te doorlopen, van financieringsmogelijkheden te voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk