Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 122

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat NWO voortaan bij de beoordeling van subsidieaanvragen meeweegt wat een academicus heeft gepresteerd op het gebied van valorisatie;

overwegende dat er bij de toekenning van NWO-subsidies voldoende ruimte moet zijn om aanvragen voor fundamenteel onderzoek te honoreren;

overwegende dat het voorspellen van opbrengsten van fundamenteel onderzoek net zo lastig is als het voorspellen van de rente, het weer of verkiezingsuitslagen;

overwegende dat valorisatie meer is dan waardecreatie van economische benutting van kennis zoals start-ups, octrooien, patenten en het vermarkten van producten;

overwegende dat in de Nationale Wetenschapsagenda wetenschappers, maatschappelijke actoren en ondernemers zeer goed in staat bleken onderzoeksvragen te formuleren die aansloten op vragen die in de maatschappij leven;

verzoekt de regering om, vast te houden aan de brede opvatting van valorisatie;

verzoekt de regering tevens om, te monitoren hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van NWO-subsidies, en de Kamer daarover jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos