Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 121

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN ASANTE

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schakeltrajecten bedoeld zijn om bachelorstudenten op bepaalde vakken bij te spijkeren voor de start van een masteropleiding;

overwegende dat iedere student die een bachelordiploma heeft, moet kunnen doorstromen naar een (verwante) masteropleiding;

constaterende dat selectie bij steeds meer schakeltrajecten voorkomt en universiteiten premasters niet actief aan studenten bieden;

constaterende dat bij tien universiteiten studenten zich niet kunnen inschrijven en hierdoor de 1,5 keer wettelijk collegegeldkosten niet kunnen lenen in de vorm van collegegeldkrediet;

verzoekt de regering:

  • in gesprek te gaan met universiteiten met als doel dat zij de schakeltrajecten actief gaan aanbieden;

  • te onderzoeken of studenten gebruik kunnen maken van het collegegeldkrediet;

  • in te zetten op het vergroten van de hoeveelheid indaaltrajecten zodat studenten al tijdens hun bachelor kunnen starten met het schakeltraject;

  • een eind te maken aan het stellen van aanvullende eisen die worden gesteld aan studenten die aan een schakeltraject willen beginnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Asante