Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 118

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 118 MOTIE VAN HET LID ROG

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat valorisatie van wetenschap en onderzoek van grote maatschappelijke waarde is;

overwegende dat het ook voor het mkb van groot belang is om beter toegang te krijgen tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek;

verzoekt de regering, te komen met een plan van aanpak om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk te maken voor het mkb, en de Kamer daar uiterlijk in het najaar van 2017 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog