Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 117

34 550 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 117 MOTIE VAN HET LID ROG C.S.

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de LSVb blijkt dat financiële vergoedingen voor studenten die een beroep doen op overmacht, zoals studenten met een functiebeperking, ziekte, zwangerschap, handicap, chronische ziekte en bijzondere familieomstandigheden, per onderwijsinstelling nog steeds fors verschillen;

overwegende dat het onredelijk is dat de financiële ondersteuning van studenten in dergelijke omstandigheden afhankelijk is van de profilering van de onderwijsinstelling;

verzoekt de regering, in overleg met studentenorganisaties, de koepelverenigingen en medezeggenschapsorganen:

  • richtlijnen op te stellen voor de hoogte van de financiële ondersteuning uit het profileringsfonds voor de groep studenten die een beroep doet op overmacht;

  • te komen tot een apart fonds per onderwijsinstelling voor deze groep studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Jasper van Dijk

Bruins