Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VIII nr. 113

34 550-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 2 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Reviewcommissie aangeeft dat er grote vooruitgang is geboekt wat betreft verbetering van onderwijskwaliteit, maar dat niet alle hogescholen, ondanks hoge inspanningen, de doelstellingen uit de prestatieafspraken over rendement hebben kunnen realiseren;

overwegende dat de Reviewcommissie aangeeft dat het niet halen van rendementsafspraken bij hogeronderwijsinstellingen mede het gevolg is van omringende factoren en dat het niet halen van rendementsambities niet betekent dat een hogeschool slecht is;

van mening dat de verbetering van onderwijskwaliteit vooropstaat en niet het rendement;

verzoekt de regering, de korting in 2017 op zes hogescholen, voor in totaal 7 miljoen, te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff