34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het overgrote deel van de burgers beschikt over DigiD;

overwegende dat betrouwbare identificatie onmisbaar is in de digitale communicatie tussen overheid en burgers;

overwegende dat de overheid verantwoordelijk is voor veilige digitale communicatie;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om te zorgen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD en de Kamer daarover voor 1 februari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Naar boven