34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, klokkenluider Edward Snowden politiek asiel te verlenen in ons land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Naar boven