34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het geld dat gemeenten hebben overgehouden voor de organisatie van het Oekraïnereferendum weer terug te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Naar boven