34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID RECOURT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 53

Voorgesteld 6 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cybercrime een grote, groeiende en fundamentele bedreiging voor burgers, bedrijven en overheden vormt;

van mening dat om deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden er binnen de keten van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak wezenlijke en verstrekkende wijzigingen noodzakelijk zullen zijn;

van mening dat een deze wijzigingen niet mogelijk zijn zonder samenwerking met private partners in de ict-sector;

verzoekt de regering om, in samenspraak met deze private sector te komen tot een integraal plan van aanpak van cybercrime waarbij aandacht is voor preventie tot en met vervolging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Naar boven