Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34550-VI nr. 55

Gepubliceerd op 2 december 2016 14:08

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH C.S.

Voorgesteld 1 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat discriminatie zorgt voor een niet te tolereren tweedeling en ongelijkheid;

van mening dat er onvoldoende sprake is van een integrale aanpak van discriminatie;

van mening dat er meer ruimte voor educatie over discriminatie moet komen;

van mening dat er blijvend via publieksvoorlichting en een antidiscriminatiecampagne aan bewustwording over discriminatie moet worden gewerkt;

van mening dat bevorderd moet worden dat burgers die discriminatie ervaren daarvan aangifte bij de politie gaan doen;

van mening dat er meer aandacht en capaciteit moet komen voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie;

van mening dat er meer kennis bij de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht over discriminatie moet komen om de opsporing, vervolging en berechting daarvan te verbeteren;

van mening dat wegens discriminatie veroordeelde personen naast bestraft ook geresocialiseerd moeten worden;

verzoekt de regering, een integrale aanpak van discriminatie te ontwikkelen, met daarin meer aandacht voor bovenstaande punten, te weten: educatie, voorlichting, bewustwording, arbeidsdiscriminatie, kennis in de justitieketen, bestraffing en resocialisatie van daders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Kooiman

Van Tongeren

Azmani

Swinkels


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl