Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-VI nr. 26

34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 26 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 30 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en ontvangstenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 92 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat 2 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het Team Internationale Misdrijven te versterken, zodat meer oorlogsmisdadigers voor de rechtbank terecht komen. Het Team Internationale Misdrijven is samen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan genocide, oorlogsmisdrijven, foltering of misdrijven tegen de menselijkheid. Mogelijke verdachten zijn personen die in Nederland verblijven, personen met de Nederlandse nationaliteit of personen die misdrijven pleegden ten aanzien van iemand met de Nederlandse nationaliteit. Het team maakt onderdeel uit van de Dienst Landelijke Recherche. Met deze financiële impuls kan het TIM specifieke expertise (taalexperts, cultuurexperts, regio-experts) inhuren. Daarnaast kan de reguliere capaciteit van het team met 50% worden uitgebreid.

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde middelen voor het wetsontwerp «Organisatie hoogste bestuursrechtspraak». Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017.

Sjoerdsma