34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2017

Op 12 november 2016 zijn twee Rwandese verdachten van genocide uitgeleverd aan Rwanda. Op advies van de rechtbank heb ik besloten om de procedure in Rwanda, waarin de twee verdachten worden berecht van genocide misdrijven, te laten monitoren en om deze rapporten openbaar te maken. Het International Commission of Jurists (ICJ) heb ik hiertoe de opdracht gegeven. Het ICJ monitort onder andere gerechtelijke procedures voor het Mechanism for International Criminal Tribunals (de opvolger van het Rwanda tribunaal).

De eerste rapportages van deze monitoring heb ik ontvangen van het ICJ. Gelet op de brede belangstelling, onder meer vanuit uw Kamer, in aanloop naar de uitlevering van de twee verdachten, heb ik besloten het advies van de rechtbank te volgen en deze rapportages openbaar te maken1. Ook de hierop volgende rapportages zal ik openbaar maken door publicatie op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Omdat enkele uitlatingen van de verdachten aan het ICJ in vertrouwen zijn gedaan, zijn op verzoek van een van de verdachten enkele passages in diens monitorrapport door het ICJ gelakt. Verder zijn uitsluitend de namen van betrokkenen gelakt.

De belangrijkste conclusie die uit de monitoringsrapporten valt te trekken, is dat de procedurele waarborgen door de Rwandese autoriteiten worden nageleefd. Zo mochten de verdachten elk een eigen raadsman kiezen, die door de Rwandese autoriteiten gefinancierd worden. Tevens bieden de Rwandese rechters voldoende tijd aan de raadsmannen en de verdachten om de verdediging voor te bereiden.

Om helder te maken welke opdracht ik aan het ICJ heb verstrekt in het kader van de monitoring, stuur ik u het voorstel van het ICJ ook toe2. Dit voorstel heeft de status gekregen van een overeenkomst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven