Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-J nr. 23

34 550 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN LEENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 20

Voorgesteld 22 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steden voor een grote opgave staan met wateropvang als gevolg van klimaatverandering;

overwegende dat particulieren een grote bijdrage kunnen leveren aan het vergroenen en het vasthouden van water, maar daar momenteel niet of nauwelijks toe gestimuleerd worden;

verzoekt de regering, in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie initiatieven voor particulieren waar het gaat om vergroening en het vasthouden van water te stimuleren en (eventuele) belemmeringen daarvoor uit de weg te ruimen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Leenders