Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-J nr. 22

34 550 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 22 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een hoofdlijnenakkoord afspraken zijn gemaakt over de verplichte zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen in het afvalwater van glastuinbouwbedrijven per 1 januari 2018 en voor collectieven van bedrijven uiterlijk per 1 januari 2021;

constaterende dat in het hoofdlijnenakkoord haalbare en betaalbare maatregelen zijn afgesproken en dat men gebruik mag maken van het bestaande stelsel van riolering;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 maart 2017 te informeren hoe de juridische belemmeringen binnen de wetgeving weggenomen worden, zodat het bestaande stelsel van riolering gebruikt kan worden voor het collectief zuiveren van afvalwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dik-Faber

Bisschop