Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-J nr. 21

34 550 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een Deltaprogramma ontwikkelt waarmee Nederland zich voorbereidt op de klimaatverandering;

verzoekt de regering het actieplan Code Oranje, van Waterschap Peel en Maasvallei op het samenwerkingsniveau van landsdeel Zuid, als koploperproject voor te dragen in het kader van het Deltaprogramma Klimaatadaptatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts