Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34550-J nr. 21

Gepubliceerd op 23 november 2016 16:50

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 550 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

Nr. 21 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GEURTS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een Deltaprogramma ontwikkelt waarmee Nederland zich voorbereidt op de klimaatverandering;

verzoekt de regering het actieplan Code Oranje, van Waterschap Peel en Maasvallei op het samenwerkingsniveau van landsdeel Zuid, als koploperproject voor te dragen in het kader van het Deltaprogramma Klimaatadaptatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl