Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-J nr. 18

34 550 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering met vele partijen een intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater overeen is gekomen;

overwegende dat in deze verklaring nog geen afspraken zijn gemaakt over resultaatverplichtingen van nieuwe doelen voor geneesmiddelen en microplastics;

verzoekt de regering, in het overeen te komen bestuursakkoord water resultaatverplichtingen voor geneesmiddelen en microplastics op te nemen om zodoende de doelen in de Kaderrichtlijn Water te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

Dik-Faber