34 550 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN VAN LAAR

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de onderstand fors gaat verhogen;

overwegende dat de onderstand ook na de verhoging nog onvoldoende is om in basisbehoeften te voorzien;

verzoekt de regering om, de verhoogde onderstand geen sociaal minimum te noemen en het sociaal minimum vast te stellen op basis van de kosten voor levensonderhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Laar

Naar boven