34 550 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleenstaande ouders in Caribisch Nederland die fulltime werken en het minimumloon verdienen geen leefbaar inkomen hebben;

constaterende dat veel kinderen in Caribisch Nederland opgroeien in gezinnen zonder leefbaar inkomen;

van mening dat kinderen in Nederland niet op zouden moeten groeien in gezinnen zonder leefbaar inkomen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken op welke termijn een kindgebonden budget ingevoerd kan worden in Caribisch Nederland, welke knelpunten bij de invoering te voorzien zijn en wat de uitvoeringskosten van een dergelijke regeling zouden zijn, en de Kamer hierover voor de behandeling van de begroting 2017 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Schouten

Amhaouch

Van Raak

Pechtold

Naar boven