34 550 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 29 september 2016

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Pia Dijkstra

De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

Naar boven