34 550 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017

Nr. 3 MEDEDELING

Den Haag, 20 september 2016

Op 12 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven