Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-B nr. 13

34 550 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij per brief van 19 januari 2017 verzocht om een reactie op het advies «Eerst de politiek, dan de techniek» van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

De inhoud van het advies biedt goede aanknopingspunten voor het traject herziening financiële verhoudingen dat op dit moment loopt. De opbrengst van dit traject, waarover u per brief van 5 juli 2016 bent geïnformeerd (Kamerstukken 34 300 B en 34 300 C, nr. 22), omvat een probleemanalyse van de toekomstbestendigheid van de verdeling van het gemeentefonds. De focus ligt op het verkennen van de houdbaarheid van de huidige uitgangspunten van de verdeling.

Ik zal de inhoud van het advies van de Rfv bij dit traject betrekken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk