34 550 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

Nr. 50 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE BOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Voorgesteld 6 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goederenvervoer over water zo veel als mogelijk gestimuleerd zou moeten worden,

overwegende dat bedrijven aan het water niet altijd beschikken over een kademuur om goederenvervoer over het water mogelijk te maken,

verzoekt de regering te inventariseren waar de aanleg van kademuren vervoer van goederen via de binnenvaart mogelijk zou kunnen maken, en hiervoor middelen uit Beter Benutten beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

De Boer

Jacobi

Smaling

Bisschop

Van Helvert

Naar boven