Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-A nr. 38

34 550 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de nieuwe verbindingen ViA15 en Blankenburgverbinding een forse tolopgave geldt die door weggebruikers moet worden opgebracht;

verzoekt de regering, eventuele aanbestedingsmeevallers bij de aanleg van deze projecten in mindering te brengen op de tolopgave,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Visser