34 534 Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Nr. 8 BRIEF VAN DE LEDEN KLAVER, KUIKEN EN DIK-FABER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2018

Hierbij deel ik u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Roemer en Van Veldhoven, het voorstel van wet mede zal worden verdedigd door de leden Beckerman en Jetten. Tevens zal het lid Asscher de verdediging overnemen van het lid Kuiken en zullen de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder het voorstel van wet mede verdedigen.

Klaver

Kuiken

Dik-Faber

Naar boven