Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734522 nr. 11

34 522 Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, tweede onderdeel, wordt na «de op grond van» een zinsnede ingevoegd, luidende: artikel 88a, eerste lid, opgelegde boetes en de op grond van.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook de boetes te gunste komen van het zorgverzekeringsfonds, mocht het zover komen dat er een overtreding plaatsvindt. Het zorgverzekeringsfonds zorgt er dan weer voor dat deze ten goede komt aan de verzekerden.

Voortman