Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734522 nr. 10

34 522 Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, eerste onderdeel, vervalt in artikel 88a, eerste lid: aan een zorgverzekeraar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat naast of in plaats van de boete aan de zorgverzekeraar ook een boete kan worden opgelegd aan de bestuurder van de zorgverzekeraar. De zorgautoriteit kan hiertoe besluiten indien deze bestuurder feitelijk leiding heeft gegeven respectievelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de verboden gedraging en heeft nagelaten om maatregelen te treffen ter voorkoming van een verboden gedraging en daarmee bewust de kans wordt aanvaard dat deze gedraging zal plaatsvinden. Dit brengt evenwel een verzwaarde bewijslast voor de zorgautoriteit met zich mee.

Voortman