Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834517 nr. D

34 517 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

D BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2018

Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuur ik uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen1 (CDA), de brief over e-Court2 en de beantwoording van de vragen over e-Court van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk3 (beiden SP en de aanvullende vragen van de leden Groothuizen en Pia Dijkstra (beiden D66).

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Toezegging T02537.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162931.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162931.