Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734511 nr. 8

34 511 Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis: «Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders»

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat scholen met het predicaat «excellent» niet zelden instrumenten inzetten die erop gericht zijn hun rendement en slaagpercentages te vergroten door instroom- en doorstroombeperkende maatregelen;

overwegende dat dergelijke maatregelen niet bijdragen aan de kwaliteit van het door hen geleverde onderwijs;

verzoekt de regering om in de criteria voor het predicaat «excellent» op te nemen dat scholen zich ook bovengemiddeld inzetten om kansengelijkheid te versterken, zowel bij het aannamebeleid als tijdens de schoolloopbaan;

verzoekt de regering tevens om «excellente» scholen die hun schoolresultaten verbeteren door instroom- en doorstroombeperkende maatregelen, het predicaat «excellent» af te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Van Meenen