Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734508 nr. 8

34 508 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VELDMAN C.S.

Ontvangen 10 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel IV, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2023.

II

In artikel V, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2023.

III

In artikel VI, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2023.

Toelichting

Met dit amendement wordt de overgangstermijn teruggebracht van tien tot zes jaar. Een overgangstermijn van tien jaar is naar de mening van de indieners een te lange periode. Ook met een overgangstermijn van zes jaar hebben bestuursorganen, en met name gemeenten, voldoende mogelijkheden om het effect van het afschaffen van de precariobelasting op werken van algemeen nut op te vangen.

Veldman Fokke Amhaouch