Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734506 nr. 23

34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN SERVAES

Voorgesteld 25 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een leefbaar loon een fundamenteel mensenrecht is, dat nodig is om te voorzien in de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen;

constaterende dat uit het recente rapport Branded Childhood van de coalitie Stop Kinderarbeid en SOMO blijkt dat lage lonen en excessief overwerk massaal voorkomen in kledingfabrieken in Bangladesh en dat dit direct leidt tot schooluitval en kinderarbeid onder kinderen van kledingarbeiders;

constaterende dat deze problemen ook in andere landen spelen waar op de Nederlandse markt actieve kledingbedrijven hun kleding laten maken;

verzoekt de regering:

  • een tijdgebonden plan «leefbaar loon» een voorwaarde te laten zijn binnen een aangescherpt inkoopbeleid van de overheid;

  • dit eveneens onderdeel te laten zijn van alle IMVO-convenanten;

  • decentrale overheden te stimuleren tot zo'n beleid over te gaan;

  • de Kamer te informeren over de inzet en de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Servaes