Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734506 nr. 20

34 506 Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

Nr. 20 HERDRUK1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 januari 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3, tweede lid, wordt « verklaring,,» vervangen door: verklaring,.

II

In artikel 4, tweede lid, wordt na «eerste lid» een komma geplaatst.

III

Het opschrift van artikel 7 komt te luiden: Artikel 7 Strafbaarstelling

Toelichting

Deze nota van wijziging brengt enkele correcties aan in het wetsvoorstel.

Van Laar


X Noot
1

Herdruk i.v.m. correctie in de tekst.