Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634489 nr. 1

34 489 Protocol tot wijziging van het Algemeen Verdrag inzake Sociale Zekerheidsverdrag Marokko en de Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het Administratief Akkoord, beide ondertekend te Rabat op 4 juni 2016

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2016

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u mededelen dat:

  • het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tot Wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en 24 juni 2002, wordt gedeeltelijk voorlopig toegepast vanaf 1 oktober 2016.

  • de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot Wijziging van het Administratief Akkoord ondertekend te Rabat op 3 november 1972, zoals herzien en ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en op 24 jun 2002, wordt voorlopig toegepast vanaf 1 oktober 2016.

De tekst van het Protocol en de Aanvullende Overeenkomst gaan u hierbij toe1.

Nadat het advies van de Raad van State zal zijn ingewonnen, zullen het Protocol en de Aanvullende Overeenkomst ter goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl