Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XIII nr. 5

34 485 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS C.S.

Ontvangen 6 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 10.000).

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

II

De begrotingsstaat inzake de agentschappen wordt als volgt gewijzigd:

Bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt het totaal baten en het totaal lasten verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners constateren dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende jaren meer moet doen met minder geld. Verder wordt geconstateerd dat mede als gevolg van het achterblijven van de realisatie van het plan van aanpak NVWA van 2013 de kostenbesparingen van 1,2 miljoen in 2015 niet is behaald en naar verwachting zal dit in 2016 en 2017 (structureel 8 miljoen) evenmin het geval zijn. Met de Voorjaarsnota 2016 heeft de regering ervoor gekozen om voornamelijk met de voeding van de begrotingsreserve apurement en de meevaller van de verkoop van gronden voor een aantal jaren meer middelen vrij te maken voor de NVWA. De indieners achten dit nog onvoldoende. Het kabinet had de doelmatigheid en efficiëntie van de NVWA als randvoorwaarde gesteld voor de verhoogde bijdrage van het bedrijfsleven. Deze randvoorwaarde is niet ingevuld. De hoge tarieven in Nederland hebben grote negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven. De indieners stellen voor om meer geld te reserveren voor de NVWA, zodat de tarieven voor het bedrijfsleven op het gebied van keuringen en toezichtkosten over 2016 en 2017 naar beneden kunnen. De dekking wordt gevonden in artikel 16 van de begroting Economische Zaken, meer bepaald in de begrotingsreserve apurement. De regering heeft de voeding van de begrotingsreserve apurement in zijn geheel verschoven naar het budget van de NVWA, maar zonder aannemelijk te maken dat het resterende budget in de begrotingsreserve nodig is.

Geurts Omtzigt Dijkgraaf Dik-Faber