Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XIII nr. 4

34 485 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 6 juli 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200.000 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt 150 miljoen euro vrijgemaakt voor de SDE regeling en 50 miljoen voor de ISDE regeling. De indiener meent dat er zo veel mogelijk snelheid gemaakt moet worden met investeringen die ten goede van het klimaat komen. Daarom vergroot de indiener het subsidie-budget voor verduurzaming van de energie-voorziening enerzijds en verduurzaming van particulier energie-gebruik anderzijds, waarbij er zoveel mogelijk wordt ingezet op een gasloze energiehuishouding.

Dekking wordt gevonden in het accepteren van een iets beperktere verbetering van het EMU-saldo dan in de Voorjaarsnota wordt gepresenteerd. In september 2015 ging het kabinet in de Miljoenennota uit van een EMU-saldo in 2016 van –1,5%, dat in de Voorjaarsnota nu is verbeterd naar –1,4% in 2016. De indiener acht verdere saldoverbetering ten opzichte van de bij de Miljoenennota geplande saldoverbetering niet strikt noodzakelijk, hetgeen ruimte biedt voor enkele noodzakelijke intensiveringen via amendementen op de Voorjaarsnota 2016.

Grashoff