34 485 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

B MOTIE VAN HET LID POPKEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, van het geld dat in 2016 extra wordt besteed aan asielopvang 200 miljoen euro te gebruiken voor investeringen in de Nationale Politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Popken

Faber-van de Klashorst

Van Weerdenburg

Kok

Van Hattem

Kops

Naar boven