Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 28

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzet bij tafelspelen in casino's kan oplopen tot maximaal € 10.000;

overwegende dat dit een zeer hoog bedrag is dat middels een eenmalige deelname verloren kan worden en de speler ernstige financiële schade berokkent;

overwegende dat een van de doelstellingen van het kansspelbeleid is het beschermen van de consument;

verzoekt de regering, indachtig deze doelstelling bij lagere regelgeving het maximaal in te zetten bedrag bij tafelspelen te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen