Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734471 nr. 27

34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Nr. 27 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voorkomen van kansspelverslaving en de bescherming van de consument twee van de belangrijke doelstellingen van het kansspelbeleid zijn;

overwegende dat het onwenselijk is dat middels bonussen en spaarprogramma's consumenten worden verleid of aangezet tot het beoefenen van kansspelen;

verzoekt de regering, het aanbieden van dergelijke activiteiten door vergunninghouders van speelcasino's te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen